Ungdomsrådet

Hva er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med eldreråd eller råd for funksjonshemmede, er det et interesseorgan som skal fremme en konkret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdoms interesser.

Hva skal et ungdomsråd ikke være?

Ungdomsrådet kan ha en lik struktur som andre råd og utvalg, men skal ikke være et eldreråd for ungdom. Med andre ord trenger det ikke være identisk med råd for voksne, ha en så låst struktur, eller virke som andre eksisterende utvalg. Ungdomsrådet må tilpasses ungdom. Dersom ungdomsrådet blir presset inn i en mal som ikke passer for dem, vil det ta bort gnisten og motivasjonen for arbeidet. Ungdomsrådet må ikke byråkratiseres i hjel! Saksbehandling trenger ikke å være ungdomsrådets eneste oppgave. Den største motivasjonen er ofte å gjøre noe for andre ungdommer. Det å få ideer til arrangementer og prosjekter, for så å sette dem ut i livet,
gjør arbeidet morsomt og engasjerende!