Ungdomskonferansen i Malangen

Billedserie


Ungdomshusene Bula, Credo og Tvibit i de tre regionkommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø jobber i et felles prosjekt kalt Ung Region, støttet av midler fra RDA. Ungdomsmiljøene i de tre kommunene har også sine ungdomsråd og mandag kveld samlet disse seg på Malangen Brygger for å holde en regional ungdomskonferanse under ledelse av medarbeidere på Tvibit.

Tirsdag morgen samlet de tre ungdomsrådene seg for å diskuterer lokalt forankrede saker. Karlsøy ungdomsråd førte opp Credo som det viktigste ungdomstilbudet i kommunen, og fremhevet som positivt at ungdommene på øyene reiser gratis med fergene når de skal på Credo eller til diverse treningsaktiviteter. Videre var vårt ungdomsråd opptatt av vegstandard og kollektivtransport mellom Karlsøy og Tromsø som viktige virkemidler for samhandlingen mellom de to kommunene. Opprusting av disse tilbudene vil styrke mulighetene for å jobbpendle, delta på kulturarrangement, for bruk av natur, for å besøke familie og venner, og kan være med på å stoppe fraflyttingen fra Karlsøy kommune. Videre var ungdommen opptatt av at flere skal flytte tilbake til kommunen etter endt utdanning, og at de da var avhengig av å kunne få seg en jobb her ute.

Etter å ha å ha drodlet seg gjennom lokale temaer ble ungdomsrådene blandet og skulle jobbe frem gode regionale saker som kunne brukes i en regional Ung plan. Ungdommene viste også her stor kreativitet og innsikt i de forskjellige kommuners utfordringer. Vi nevner overskrifter som Helgetilbud, Transport, Høy på kultur, Regional kulturpakke, Hit the road, Tut og kjør i by og bondeland, E æ psyk, Skittent spill.

Politikere og administrasjon fra de tre kommunene var invitert til en presentasjon av ungdommenes arbeid fra midt på dagen onsdag. Fra vår kommune møtte ordfører Bent Gabrielsen og leder av kultur- og oppvekstutvalget Hanne Larsen. Fra Tromsø møtte leder av kultur, idrett og oppvekstkomiteen, Vibeke Ek, og fra vertskommunen Balsfjord møtte ordfører Gunda Johansen og flere representanter fra kulturadministrasjonen. En lydhør forsamling fikk et grundig innblikk i saker som unge politikere i regionen er opptatt av, spontant og fargerikt presentert på ungdommers vis. Og responsen uteble ikke. Garvede politikere ga uttrykk for å være imponert over grundigheten i arbeidet som var lagt ned og den brede forståelsen av politiske utfordringer i regionen.

Så var det hele over for denne gang. Det ble pakket og tatt farvel. Mange nye bekjentskaper og vennskap ble etablert. Slitne, dyktige og fornøyde ungdommer kunne dra hjem etter vel utført jobb for sine respektive kommuner.