Ungdommens Hus CREDO

”Helt rått” veggmaleri av Hanne Nilsen

Sist tirsdag inspiserte Credo-ungdommen veggmaleriet som Hanne Nilsen, med litt hjelp av ungdommene selv, har malt. ”Helt rått”, var en av karakteristikkene.
Det er det planlagte TV-rommet i ungdommens hus som nå har fått en svært så spesiell vegg, signert av vår egen lokale kunstner. Kunstverket har ikke fått noe navn ennå, og vi inviterer derfor ungdommene til å sende inn navneforslag. Så kan ungdomsrådet i samarbeid med Hanne bli enig om hva som passer best av de forhåpentligvis mange forslag, som kan sendes på linken ”Kontakt oss”.

Og vi er enig med ungdommen; maleriet er ”helt rått”, og i samarbeid med ungdommen skal vi sørge for at resten av rommet blir like ”rått”!
Her blir maleriet inspisert av Credo-ungdommen.
Og her er veggen som trenger et navn.