Ungdommens fylkesting 11. - 13. oktober

Invitasjon til Ungdommens fylkesting 2013/2014

Ungdommens fylkesråd i Troms fylkeskommune arrangerer fredag 11. til søndag 13. oktober 2012 for Ungdommens fylkesting 2013

Formålet med Ungdommens fylkesting er å:

·         styrke ungdom sin medvirkning i det regionalpolitiske nivået

·         sikre ungdom medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker

·         øke unges samfunnsengasjement

·         gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler

Hver kommune i Troms (med unntak av Harstad (4), Lenvik(4) og Tromsø(8)) inviteres til å sende 2 delegater til Ungdommens fylkesting, som velges i samråd med barne- og ungdomsrådet i kommunen.

Delegatene skal være i alderen 15-25 år i det kalenderår Ungdommens fylkesting trer sammen.

Stemmerett til UFT har de valgte representantene fra hver kommune. Disse fordeler seg på følgende måte:

·         Tromsø kommune har 8 representanter med stemmerett

·         Lenvik og Harstad kommuner har 4 representanter med stemmerett

·         Øvrige kommuner i Troms har 2 representanter hver med stemmerett

Ungdommens fylkesting arrangeres på Rica Ishavshotel  i Tromsø. Vi starter på fredag den 11. oktober og avslutter på ettermiddagen 13. oktober. Se vedlagt spennende og innholdsrikt program.

Troms fylkeskommune dekker opphold og mat for deltagerne, transport må dekkes av ungdomsrådet selv. Utover representantene inviteres kommunene og andre til å sende observatører til Ungdommens fylkesting. Disse møter med tale- og forslagsrett. Kost, program, losji og reise for observatører dekkes av den enkelte kommune eller organisasjon. Ta direkte kontakt med Rica Ishavshotel å si at dere også må få ungdomsprisen vi får denne helgen, kr 845 for enkeltrom og kr 1045 for dobbeltrom som er inkludert i prisen.

Jeg som ungdomskoordinator ville satt stor pris på om flere ungdomskontakter vil ta turen til Tromsø sammen med ungdommene deres, så finner vi tid til et møte sammen hvor vi kan diskutere felles utfordringer og løsninger for ungdomssatsningen i Troms. Påmelding kan sendes direkte til min epost.

Her finner du REGLEMENT FOR UNGDOMMENS FYLKESTING I TROMS (lenke)

Påmeldingsfristen er utsatt til 7. oktober 2013, etter denne dato åpner vi opp for de som står på venteliste.

 

Program