Program ungdomskonferansen 2013

PROGRAM BRU 2013 Malangen Brygger 20-21 april

Lørdag 20. April

11.00 Ankomst og sjekk inn 12.00 Introduksjon og velkommen 13.00 Lunsj 14.00 Hvordan jobber vi og hva vil vi gjøre fremover? 18.00 Pause 19.00 Festmiddag og sosialt 20.00 Kveldsaktivitet: bading eller rorbukos?

Søndag 21. April

09.00 Frokost 10.00 Jobbe videre med temaet ”Hybelboere” 13.00 Lunsj 14.00 Avrunding og avtale oppfølging 15.00 Avreise

PS: Det er mulig å booke sauna og badestamp til lørdagskvelden. Si fra om det er noen som er interessert.