Program ungdomskonferansen 15. - 17. februar

Forslag til ramme for program:
15. februar:
Ankomst 18.00
Innkvartering 18.00-19.00
Mat 19.00-20.00 - Gjerne varm mat. Ikke sikkert at folk rekker middag hjemme denne dagen.
Lek og bli kjent: 20.00-22

16.februar
08.00 Frokost
09.00-12.00 Jobbing/workshop( Stort møte/konferanserom)
12.00-13.00 Lunsj
13.00- 17.00 Jobbing/workshop (stort møte/konferanserom)
18.00 Middag
20.00-22.00 Lek og utfordring/bading?

17. februar
08.00 Frokost
09.00-12.00 Workshop/forberedelser(stort møte/konferanserom)
12.00 Lunsj m/inviterte gjester/politikere
13.00-15.00 Presentasjon
16-17.00 Avreise