Program UKM Fylkesmønstringen med prøvetider, bussavganger o.s.v.