Opplæringsmøte Tvibit

Hei alle sammen

Vi hadde en liten brainstorm i går for å sette rammene på dagen med opplæring for ungdomsrådene i BKT. Supert om dere kan sende infoen videre til ungdomsrådene slik at ungdommene kan komme med innspill. Det forslaget som foreligger nå krever videre litt forberedelser fra ungdommene selv.

Program 25. November @ Tvibit:

09.30: Rigg og Registrering ( Tromsø Ungdomsråd)
10.00-12.00: Bli kjent og lek ( Tar gjerne imot innspill fra ungdommene på leker)
12.00-14.00: Opplæring i politikk ved UFR (lunsj innimellom her)
14.00-16.00: Prosess – Jobbe med aktuelle saker i sin kommune
16.00-17.00: Legge frem resultat/forslag til oppmøtte politikere
17.00: Hybelmiddag

Som dere ser av programmet så legger vi opp til en liten opplæring i det politiske liv for så å ta fatt på aktuelle saker i hver kommune. Dette krever at ungdomsrådene har med seg ca 2 saker/satsningsområder som de ønsker å jobbe med fremmover. Vi vil i løpet av opplæringen og prosessen gi tips og triks for hvordan ungdomsrådene kan jobbe frem sakene i sin kommune. Vi ønsker også å invitere politikere til å komme å høre på forslagene mot slutten av dagen, slik at disse igjen kan høre hva ungdommen er interessert i å gjøre noe med + komme med innspill på hvordan ungdommene kan ta sakene videre.

Siden våre politikere er veldig opptatte har vi lagt inn et forslag til plan B, nemlig at ungdomsrådene søker om å få presentert sine saker i hver av kommunene. Dette er viktig både for å sette ungdommens stemme på dagsorden + informere om det arbeidet som foregår i ungdomsrådene.

Spørsmålet videre er om det er stemning for et lite videomøte i forkant for å informere og gi innspill til programmet?
Vi vil videre gjerne få innspill på leker og metoder som ungdommene selv kan, som vi kan bruke når vi skal bli kjent på begynnelsen av dagen.

Som dere ser legger vi opp til middag på slutten av dagen siden mange har lang vei hjem. Vi må videre få koordinert transporten. Om det ikke går kollektivt, kan Ung Region støtte alternative transportmidler. Ta kontakt med undertegnede så fikser vi dette.

Send som sagt gjerne videre denne mailen til lederne av Ungdomsrådene slik at de er informert. Disse må gjerne kontakte meg direkte om dem har innspill og spm.

Gleder meg til å høre hva dere synes om forslaget så langt:)


Mvh

Anette


Anette Tunheim Jakobsen

Ung Region

Tvibit - et kulturhus for unge kreative mennesker
Fredrik Langesgt. 29
9008 TROMSØ
NORGE
Tlf (arb):(+47) 77 69 78 68
Tlf (mob): (+47) 97 17 77 47
E-post anette@tvibit.net
www.Tvibit.net