Kultur- og oppvekstutvalget

Ungdomsrådets leder orienterte om CREDO

I dag holdt ungdomsrådets leder Lisa Kathrine Sørensen et fremlegg på powerpoint til det nye kultur- og oppvekstutvalget (KO).
Lisa orienterte greit om utviklingen på CREDO fra starten i årsskiftet 2005/2006 og om både kommunale og eksterne midler tilført ungdommens hus gjennom disse to årene siden oppstart.

Lisa ba til slutt i framlegget om at politikerne måtte fortsette å bevilge støtte til huset i form av gratis husleie, strøm og forsikring, samt noen midler til øvrig drift. Samtidig takket ungdomsrådets leder politikerne for bidragene som har vært og for at de har hatt tro på prosjektet og avsluttet med følgende apell: Ungdom trenger et trygt rusfritt sted å kunne være - CREDO.

Etter dette svarte Lisa på en mengde spørsmål fra politikerne, som ga uttrykk for å være bekvem med at det faktisk finnes positive prosjekter innenfor kultursektorens sitt område.