Karlsøy kulturskole

Utstilling i servicekontoret

Karlsøy kulturskoles tegne- og maleelever monterte siste fredag opp en ustilling på servicekontoret hvor de presenterer noen av sine arbeider. En flott utstilling hvor de samtidig, i disse budsjettider, ber om at kulturskolen må få leve.

Karlsøy kulturskole

Kulturskolens prosjektuke

I uke 45 (6.-10. november) er det ikke vanlig undervisning i kulturskolen. I stedet for skal alle kulturskoleelevene fra alle øyene møtes tirsdag 7.11. KL. 17.30-20.00 på HANSNES SKOLE.
.