Karlsøy kulturskole

Kulturskolens prosjektuke

I uke 45 (6.-10. november) er det ikke vanlig undervisning i kulturskolen. I stedet for skal alle kulturskoleelevene fra alle øyene møtes tirsdag 7.11. KL. 17.30-20.00 på HANSNES SKOLE.
.
Kulturskoleelever opptrer, i desember 2004.
Alle kulturskoleelevene blir da satt sammen til et stort ”Kulturskolekor”. Vi skal lære oss 2-3 sanger som vi skal synge sammen med de tre bandene i kulturskolen. Dette skal vi framføre på Mørketidskonserten i Ringvassøy kirke torsdag 23.11. Mer informasjon om mørketidskonserten vil bli delt ut til hver enkelt elev på spilletimene i uke 46.

Kulturskolen minner om at deltakelse på prosjekter som dette og konserter er en viktig del av det å være elev i kulturskolen. Vi forventer derfor at alle kulturskoleelevene møter opp. Ved sykdom eller andre gode grunner til fravær skal det meldes til rektor på tlf.nr. 93 28 33 68.

Vel møtt til prosjektuke!

Hilsen Karlsøy kulturskole v/ rektor