Helestasjon for ungdom

Redusert bemanning gir dårligere tilbud

Helsesøstertjenesten i Karlsøy har per dato redusert bemanning. Dette gjør at tjenesten ikke lenger kan opprettholde tilbudet og gjennomføre oppsatte planer til alle barn og unge i kommune

Helsestasjon for ungdom

Gratis tilbud til de mellom 13 – 20 år

Torsdag 2. november kl 14.30 – 17.00 er helsestasjon for ungdom igjen åpen.