Helestasjon for ungdom

Redusert bemanning gir dårligere tilbud

Helsesøstertjenesten i Karlsøy har per dato redusert bemanning. Dette gjør at tjenesten ikke lenger kan opprettholde tilbudet og gjennomføre oppsatte planer til alle barn og unge i kommune
Hele infobrevet fra ledende helsesøster:

Informasjon fra helsesøstertjenesten våren 2007.

Helsesøstertjenesten i Karlsøy har per dato redusert bemanning. Dette gjør at tjenesten ikke lenger kan opprettholde tilbudet og gjennomføre oppsatte planer til alle barn og unge i kommunen. Inntil de interne forhold kommer på plass, vil det reduserte tilbudet fra helsesøstertjenesten ramme skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonstilbudet og oppgaver innenfor miljøretta smittevern opprettholdes.

Skolehelsetjenesten:
De oppsatte kontordagene ved de ulike skolene går ut. Helsesøster vil i denne perioden ikke være tilgjengelig for elevene på skolen. Elevene kan ta kontakt med helsesøster på helsestasjonen eller sin fastlege.
Helsesøster vil i denne perioden være mindre tilgjengelig for å delta i samarbeid med skolene i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuelle planer.
Når det gjelder andre henvendelser fra skole og foreldre, som går på elevenes helse og trivsel å gjøre, vil helsesøster fortsatt bidra noe, med evt. rådgiving, veiledning eller henvisning til andre instanser.

Helsestasjon for ungdom:
Oppsatt plan for helsestasjon for ungdom går ut. Helsesøster vil i denne perioden ikke være tilgjengelig for ungdom på ungdommens hus Credo. Ungdom kan henvende seg til helsesøster på helsestasjonen eller til sin fastlege i denne perioden.

Ledende helsesøster