Future Karlsøy

Hav og Fjell / Ulaheim Gamnes 27. og 28. mars 2012

Omstillingsprogrammet i Karlsøy skal arrangere en konferanse for elever i 10. klasse på Hav og Fjell, Bjørnskard og Ulaheim, Gamnes 27. og 28. mars 2012.

 

Oppdaterte opplysninger: De som skal overnatte på Hav og Fjell må ta med sovepose!

Temaet for konferansen er Future Karlsøy. Hva mener ungdommene er viktig for å utvikle framtidas Karlsøy kommune? Hva skal til for at ungdommen skal oppleve kommunen som mer attraktiv når de bor her, og hva må gjøres for at ungdommene skal komme tilbake etter endt utdannelse?

Dette skal ungdommene si noe om, og så levere resultatet fra konferansen til Omstillingsprogrammet slik at de kan ta dette med som et innspill fra de unge innbyggerne i vår kommune.

Konferansen starter på tirsdag ettermiddag på samfunnshuset Ulaheim på Gamnes med middag og en presentasjon av kommunen og konferansen. Imidlertid setter vi ikke denne dagen til obligatorisk skoledag, men ønsker at alle 10. klassingene melder seg på via e-post adressene nedenfor. Etter dette vil vi dra til rorbuanlegget Hav og Fjell (7 kilometer lengre sør) for sosiale aktiviteter og overnatting.

Onsdag 28. mars er imidlertid obligatorisk skoledag på Ulaheim, Gamnes og samtlige elever må da møte.

Transporten er lagt opp slik:

Elevene fra Vannøya tar fergen kl 14.10 til Hansnes og går på skolebussen der. Elevene fra Hansnes går på skolebussen ved skolen, og samtlige går av bussen på Gamnes.

 Internt mellom Ulaheim og Hav og Fjell vil elevene bli fraktet med minibuss.

Hjemreisen 28. mars skjer ved at rutebussen fra Tromsø passerer Gamnes kl 14.05 og elevene til Hansnes og Vannøya går på her. Transporten dekkes av Omstillingsprogrammet.

For spørsmål og påmelding (frist 23. mars), kontakt

ungdomsrepresentant i Omstillingsprogrammet, Lisa Katrine Sørensen

tlf 91590051, e-post lisa.katrine.sorensen@gmail.com eller

kulturkonsulent Freddy Ø. Sørensen

tlf 95735490, e-post freddy.sorensen@karlsoy.kommune.no.

Elevene kan melde seg på vår Facebookevent: Future Karlsøy - Ungdomskonferanse 2012.

 

Elever med spesielle mat- eller andre behov må melde fra om dette.

 

Med vennlig hilsen

Omstillingsprogrammet i Karlsøy

 

Lisa Katrine Sørensen Programmet

 

 

Program Future Karlsøy 27. - 28. mars 2012

Hav og Fjell / Ulaheim

Tirsdag 27. mars

15.00 Ankoms Ulaheim

15.30 Middag

16.30 Presentasjon av kommunen og konferansen

18.30 Til Hav og Fjell for innsjekking

19.00 Sosiale aktiviteter

    • Konsert

    • Grilling

    • Lavvokos

    • Badstu

    • Jacuzzi

Onsdag 28. mars

08.00 Frokost

09.00 Workshop Ulaheim

12.00 Lunsj med inviterte gjester

12.30 Presentasjon av tiltak fra Workshop - Q&A

13.00 Avslutning / etterarbeid

14.00 Hjemreise